ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24/08/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ดู:62)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบ ปร 5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.น้ำทรง (ดู:49)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง (ดู:43)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบ ปร 5 งานขุดลอกคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4 (ดู:53)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบ ปร 4 งานขุดลอกคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4 (ดู:47)(วันที่:28/08/2558)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation