ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/08/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “...ประชุม ส.ท.ท....” (ดู:17)(วันที่:21/08/2560)
ข่าวจาก facebook: “...ของขวัญวันแม่ แด่ผู้ป่วยติดเตียง...” (ดู:17)(วันที่:21/08/2560)
ข่าวจาก facebook: “...จูงลูกพาหลานหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันพระ... ” (ดู:12)(วันที่:21/08/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันบึงระหานน้ำใส หมู่ที่ 4 (ดู:6)(วันที่:21/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางประมุง (ดู:6)(วันที่:21/08/2560)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation