ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/02/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ขอให้ดวงวิญญาณ ของคุณสุทิน ชัยอุดมสิน จงไปสู่สุคติ” (ดู:7)(วันที่:24/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว (ดู:37)(วันที่:24/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:54)(วันที่:23/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ขาดทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 12 รายการ (ดู:52)(วันที่:23/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีไฟล์แสดงรายละเอียด (ดู:44)(วันที่:23/02/2560)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation