ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29/04/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลาง แอร์ (ดู:62)(วันที่:01/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศซื้อแอร์ (ดู:53)(วันที่:01/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-256) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 (ดู:51)(วันที่:01/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางบ้านนายสวิง เสือเถื่อน (ดู:52)(วันที่:01/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางบ้านนายบุญส่ง แก้วม่วง (ดู:51)(วันที่:01/05/2558)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation