ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15/05/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ดู:4)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:5)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ดู:7)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ดู:6)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ดู:8)(วันที่:22/05/2558)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation