ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/06/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง (ดู:57)(วันที่:24/06/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.พยุหะ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา (ดู:84)(วันที่:24/06/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.เขาดิน ให้ไปติดต่อขอรับและขึ้นเช็ครับเงิน (ดู:62)(วันที่:24/06/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ดู:55)(วันที่:24/06/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยบริเวณวัดหนองแพงพวย (ดู:62)(วันที่:24/06/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation