ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/07/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว (ดู:64)(วันที่:29/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว (ดู:65)(วันที่:29/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู:92)(วันที่:29/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีไฟล์แสดงรายละเอียด มีไฟล์แสดงรายละเอียด (ดู:99)(วันที่:29/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำ จุดคลองสระแก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว (ดู:98)(วันที่:29/07/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation