ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/10/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมปะผิวจราจรภายในตำบล (ดู:13)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:11)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู:13)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:11)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ดู:11)(วันที่:20/10/2557)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation