ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/01/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิเพิ่มจากที่ลงทะเบียนไม่ทัน (ดู:9)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:12)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:11)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลตายาย ม. 5 ถึง วัดสองพี่น้อง ม.6 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน และบ้านห้วงสรวง ม.8 (ดู:13)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ (ดู:12)(วันที่:23/01/2560)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation