ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/07/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง (ดู:0)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:0)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:1)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ดู:0)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ดู:1)(วันที่:02/07/2558)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation