ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23/06/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ” (ดู:11)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนคลองบางไทร หมู่ที่ 6 (ดู:19)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มายื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุขสำราญ หมู่ที่ 6 (ดู:30)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (ดู:23)(วันที่:23/06/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา (ดู:39)(วันที่:23/06/2560)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation