ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/05/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้้าประปา (ดู:49)(วันที่:31/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้าประปา ถนนทวีชัย (ดู:51)(วันที่:31/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ใบประมาณราคา (ราคากลาง) โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้าประปาถนนทวีชัย (ดู:51)(วันที่:31/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) โครงการ ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้าประปาขนาด Ø 150 มม.(6") ถนนทวีชัย (ดู:45)(วันที่:31/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้าประปา ถนนมาลัย - ซอยรจนา ๒ (ดู:48)(วันที่:31/05/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation