ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24/04/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศโอนงบประมาณ (ดู:17)(วันที่:27/04/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1 บ้านวังน้ำขาว (ดู:22)(วันที่:27/04/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู:17)(วันที่:27/04/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู:24)(วันที่:27/04/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชำระค่าขยะมูลฝอยและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมู่ 2,10 และ หมู่ 15 (ดู:17)(วันที่:27/04/2560)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation