ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29/09/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (ดู:51)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จดหมายข่าวเดือน กันยายน 2559 (ดู:46)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:56)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:50)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:58)(วันที่:29/09/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation