ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13/03/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: --- วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลาดยาว พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ (ดู:28)(วันที่:24/03/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ รายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคา (ดู:39)(วันที่:24/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ดู:32)(วันที่:24/03/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู:41)(วันที่:24/03/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 6 สายแหลมตะโกรก ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:41)(วันที่:24/03/2560)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation