ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27/08/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:35)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว (ดู:40)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจำปี 2557 (ดู:43)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สภาอบต.เกรียงไกร จัดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ดู:38)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ยาวขาว สอบราคาซื้่อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน (ดู:80)(วันที่:29/08/2557)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation