ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู:61)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก (ดู:58)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:57)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ (ดู:60)(วันที่:26/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสามพันไร่ หมู่ที่ 20 (ดู:65)(วันที่:25/11/2557)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation