ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26/04/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (ดู:89)(วันที่:29/04/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.อุดมธัญญา จ้างออกแบบอาคาร ด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู:94)(วันที่:29/04/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลช่องแค (ดู:74)(วันที่:29/04/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากพายุฤดูร้อน (ดู:74)(วันที่:29/04/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2559 (ดู:79)(วันที่:28/04/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation