ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23/11/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการสอบ ราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาถนนตีคลี (ถนนตีคลี – ถนนตาคลีพัฒนา) ระยะที่ 2 (ดู:32)(วันที่:07/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:39)(วันที่:07/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู:39)(วันที่:07/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 (ดู:42)(วันที่:07/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู:37)(วันที่:07/12/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation