ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/08/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านลาด ต.หนองหลวง (ดู:78)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (ดู:65)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลอง ม. 10 ต.บ้านมะเกลือ เชื่อมต่อ ต.บางพระหลวง (ดู:68)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม. 3 ต.แควใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:66)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลอง (ดู:66)(วันที่:26/08/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation