ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23/07/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยสายแยกทางหลวง (ดู:4)(วันที่:03/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ดู:3)(วันที่:03/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.กลางแดด ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ดู:3)(วันที่:03/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลราคาจัดหาผู้รับสัปทานการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (ดู:2)(วันที่:03/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ดู:9)(วันที่:03/08/2558)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation