ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/01/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
Count uniques on your site using GoStats.


 
ท้องถิ่น:
ตารางบัญชีเงินเดือนปรับ 5% 1 เม.ย.54
ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่ ปรับขึ้น 5% เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตั้น แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:59)(วันที่:10/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) แบบ IP/Network Camera (ดู:56)(วันที่:10/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู:57)(วันที่:10/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายแยก ทล.225 – บ้านคลองปลากดใน (นว.ถ.52-001) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 12 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:64)(วันที่:10/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 (ดู:67)(วันที่:10/02/2559)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร.056-890056 แฟกซ์. 056-890057 E-mail: info@wangkhoi.go.th
©Copyright 2008.wangkhoi.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation