หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.วังข่อย
 
 
   
 
สถานที่สำคัญ
/ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
   
 
กิจกรรม
 
 
 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสุนทร เชื้อนุ่น
กำนันตำบลวังข่อย
 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 


นายชะลอ เกตุทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นางสาวน้ำค้าง คล้ายโต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


-ว่าง-
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


.
ผู้ใหญ่บ้าน


นายชูชาติ ฟุ้งสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสุเทพ ทับทิมชื่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายสมชาย อินคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายสุรพล ทองหาญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8