หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.วังข่อย
 
 
   
 
สถานที่สำคัญ
/ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
   
 
กิจกรรม
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" คุณภาพชีวิตดี สังคมดี
บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล ”
วิสัยทัศน์ อบต.วังข่อย
 
 
พันธกิจ
  เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จึงกำหนดพันธกิจ ดังนี้
 
จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและน้ำในการอุปโภค – บริโภค ที่เพียงพอ
 
ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
 
ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เสริม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
 
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ
 
สนับสนุนและจัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง
 
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
 
ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
เป้าประสงค์

มีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

มีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
เป้าประสงค์

มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์ : 05-689-0056 โทรสาร : 05-689-0057
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
จำนวนผู้เข้าชม 15,556 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 05-689-0056
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10